Porady

W przypadku śmierci bliskiej osoby należy przede wszystkim:

  • wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu niezbędną do dopełnienia dalszych formalności,
  • zawiadomić Firmę Pogrzebową,
  • Zakład pogrzebowy M.Wasylów jest do Państwa dyspozycji o każdej porze,
  • telefon całodobowy 502 724 321 umożliwia kontakt ze specjalistą w sprawie załatwienia wszelkich formalności pogrzebowych

Do zorganizowania pochówku należy dostarczyć następuj��ce dokumenty:

  • akt zgonu wystawioną przez urząd stanu cywilnego,
  • dowód osobisty osoby zmarłej oraz numer NIP,
  • dowód osobisty współmałżonka,
  • legitymację emerytą/rencisty (jeżeli dotyczy).

Osoba zlecająca usługę powinna posiadać przy sobie dowód osobisty oraz numer NIP